נגישות אתר עמיעד

חניות נכים עם כניסה מונגשת:

  1. חניית נכים בכניסה הדרומית למבנה ההנהלה.
  2. חניית נכים בכניסה הצפונית לאתר החברה.
  3. חניית נכים בכניסה המערבית לאתר החברה.

 מבנה

רמת נגישות

דרגת שימוש

משרדי הנהלה

נגיש לכיסאות גלגלים. מתוכננת מעלית בבניית קומות א’+ב’

5

משרדי שיווק

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

3

משרדי מכירות השקיה

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

2

עיבודים + גלילים

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

1

פרויקטים (הזרקה ישן)

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

1

אוטומטים

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

1

מבדקת פיתוח

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

5

חדר תצוגה

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

5

משרדי פיתוח

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

5

מחסן ראשי

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

1

הבטחת איכות

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה בחלקו

2

שרות לקוחות

נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה

2

משרדי הנדסה

לא נגיש

2

משרדי רכש

נגיש חלקית – יש מדרגה בכניסה לכל משרד

1

משרדי מכירות תעשיה

נגיש לקומת קרקע בלבד (חדר ישיבות), קומה א’+ב’ לא נגישות

דרגת שימוש לקומות א’+ב’ – 1

5

דרגת שימוש: 1 – שימוש נמוך לבעלי מוגבלויות, 5 – שימוש גבוה לבעלי מוגבלויות.

נגישות אתר בית זרע

חניות נכים עם כניסה מונגשת:

  1. חניית נכים בחזית משרדי ההנהלה, עם כניסה מונגשת.
  2. חניית נכים בכניסה לחדר הדרכה, עם כניסה מונגשת.

 מבנה

רמת נגישות

דרגת שימוש

משרדי הנהלה

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה

5

משרדי הנדסה

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה (למעט הגלריה)

3

משרדי שרל”ק/תפ”י

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה

2

מפעל ההזרקה

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה

1

מחסנים

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה

1

מחלקות ייצור

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה + שירותי נכים

1

מח’ משלוחים

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה

1

אולם שוקת

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה + שירותי נכים

5

חדר הדרכה

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה + שירותי נכים

5

חדר ישיבות כחול

נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה

5

דרגת שימוש: 1 – שימוש נמוך לבעלי מוגבלויות, 5 – שימוש גבוה לבעלי מוגבלויות.