מדיניות פרטיות – עמיעד מערכות מים בע”מ

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מוצרי הסינון הביתי של עמיעד מערכות מים בע”מ.
אנא קרא\י בקפידה את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן (“מדיניות הפרטיות”).
הגלישה והשימוש שייעשו באתר https://www.amiadhomefilters.com/  (“האתר”) כפופים למדיניות הפרטיות. במידה שאינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות במלואה וללא סייג, אנא הפסיקו מיד את הגלישה באתר (גלישתך באתר כפופה גם לתנאי השימוש באתר).

 1. כללי
  עמיעד מערכות מים בע”מ (“עמיעד”) מתייחסת בכבוד לפרטיותו של כל אדם המשתמש ו/או המבקר באתר (“המשתמש”) והינה מחויבת להגנת מידע פרטי אשר נמסר להנהלת האתר במסגרת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות של האתר ביחס לשימוש במידע פרטי אשר נמסר על ידי משתמשי האתר במסגרת השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות, אשר הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר. מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בכל עת בהתאם להחלטת עמיעד. על כן, הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות כאשר יעשה שימוש באתר ולראות באיזה אופן הנהלת האתר מגנה על המידע באתר. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
 2. המידע שאנו אוספים
  עמיעד אוספת מידע על מנת לספק לך ולכל מי שגולש באתר שירותים בצורה הטובה ביותר. המידע נאסף בדרכים הבאות: המשתמש מוסר פרטים באתר חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ובשימוש בהם יתועדו פרטי קריאתך. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך (לדוגמא בדף “צור קשר”), הזמנות שברצונך לבצע מעמיעד ועוד, והכל על מנת להנות משירותי האתר. בנוסף, רכישה באתר דורשת מסירת פרטים אישיים כמפורט בתנאי השימוש. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים והינך מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך. כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר בהתאם למדיניות הפרטיות. מידע שנאסף באופן אוטומטי על סמך השימוש באתר במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שהמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.
 3. מאגר מידע
  הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של עמיעד מערכות מים בע”מ. אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר. במידה שמשתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יימסר או ייחשף באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לעמיעד כאמור או להסיר את עצמו מרשימת התפוצה.
 4. השימוש במידע
  השימוש באתר ואישורך של מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של עמיעד. השימוש במידע שבמאגר ייעשה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין וישמש למטרות הבאות:
  כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים שהוא מציע;
  2. כדי לשפר, להעשיר ולהתאים לך את השירותים והתכנים המוצעים באתר. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
  3. כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר חדשות, עדכונים ומידע פרסומי עדכני של עמיעד. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982);
  4. כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים.
  מסירת מידע לצד שלישי עמיעד לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שלך ואת והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:
  1. אם יתקבל צו שיפוטי;
  2. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
  3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר;
  4. בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  5. אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 5. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש Cookies
  קבצי “cookie “הם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח הנמצא במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש באינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. הנהלת האתר עושה שימוש בקבצי “cookie “אותם היא יוצרת בדיסק הקשיח של המשתמש, המאפשרים לה לאסוף מידע כאמור, אשר בניתוח כולל ומצטבר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר. קבצי “cookie “הנוצרים על ידי הנהלת האתר אינם מקושרים למידע פרטי אשר נאסף אודות המשתמש. קבצי “cookie “אינם גורמים נזק למערכות ההפעלה או לקבצים השמורים בדיסק הקשיח. משתמש שאינו מעוניין כי מידע ייאסף עליו באמצעות השימוש בקבצי “cookie ,”באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן דרכו המשתמש גולש ניתן למחוק קבצי “cookie “קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “cookie “או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “cookie “תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, אנו מציעים לעיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב שלך.
 6. אבטחת מידע
  עמיעד מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי עמיעד, ככל מערכת אבטחה אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עמיעד אינה יכולה להבטיח כי המידע באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית.
 7. ברירת דין ומקום שיפוט
  על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הפרטיות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו. עמיעד מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של המשתמשים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לכתובת info@amiadhomefilters.com ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
 8. יצירת קשר
  בכל שאלה שיש למשתמש בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר, ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בדוא”לinfo@amiadhomefilters.com. בכל מקרה ובמידה שאינך מעוניין לקבל את הדיוורים מעמיעד, באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת באמצעות הקישור המצורף לעיל או מוקד שירות לקוחות: 04-6655100 .בהתאם לחוק מניעת שליחת “דואר זבל” – תיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב 1982 ,סעיף 30 א’, שנכנס לתוקפו בתאריך 2008/12/1.