הרשמה לאחריות

תודה שבחרת מסנן מתוצרת עמיעד מערכות מים בע"מ והצטרפת לאלפי לקוחות מרוצים.
המוצר מיועד להעניק לך ולביתך מים מסוננים מופחתי אבנית, ולשרת אותך שנים רבות.

אייקון סימון וי
עמיעד אורגינל

כדי ליהנות משירות ומאחריות עבור מסנן מים מבית עמיעד יש להירשם בטופס בעמוד זה ולהפעיל את האחריות או באמצעות שרות הלקוחות בטלפון: 04-6655100 | 2958*
האחריות מותנית בשמירת חשבונית הקניה ותוקפה שנה מיום הרכישה, בהתאם לתנאי האחריות שבאתר והמצורפים לאריזת המסנן.

אייקון סימון וי
עמיעד אורגינל

 • DD סלאש MM סלאש YYYY

אחריות עמיעד ניתנת בקשר עם מסנן עמיעד להפחתת אבנית אשר נרכש על ידך (“המסנן”).

המסנן הינו מתקן הכולל תא עם כדורי סילגארד (סיליפוס) (פוליפוספט) להפחתת שיקוע אבנית ובנוסף סינון מיקרוני (רחיץ רב פעמי) להרחקת לכלוך וזיהומים המרחפים במים – כל זאת ביחידה קומפקטית אחת.

האחריות מותנית בשמירת חשבונית הקניה ותוקפה שנה מיום הרכישה, בהתאם לתנאי האחריות שבאתר והמצורפים לאריזת המסנן.

 1. תקופת האחריות למשך 12 חודשים ממועד חשבונית הקנייה.
 2. תעודת האחריות מעניקה לך אחריות להחלפת המסנן במוצר חדש ו/או בתיקון המוצר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עמיעד, וזאת כנגד כל פגם ישיר שמקורו בחומרים פגומים או ייצור פגום.
 3. במידה והתגלה במהלך תקופת האחריות אחד הליקויים המוזכרים בסעיף 2 לעיל, עמיעד מתחייבת לקבל ממך את המסנן חזרה ולהחליפו בחדש או לתקנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עמיעד. האחריות לא כוללת פירוק והרכבת המסנן אשר יינתנו בהתאם לתעריפים הנהוגים אצל עמיעד. לאחר החלפת המסנן ו/או תיקונו תוארך תקופת האחריות עד לתקופה של 18 חודשים ממועד הקניה המקורי (חשבונית הקנייה).
 4. בכל פנייה במסגרת האחריות יש לצרף תעודת אחריות חתומה וחשבונית קניה מקורית.
 5. האחריות להתקנה תחול על עמיעד רק בתנאי שההתקנה בוצעה על ידי מתקין מורשה של עמיעד.
 6. האחריות היא למסנן ואין עמיעד אחראית לשבירה או לנזק הנגרם למסנן על ידי מתקין שלא הוסמך לכך על ידי עמיעד ו/או בשימוש בחומרים שלא אושרו על ידי עמיעד (כגון תחליפי סילגארד (סיליפוס)) ו/או הרכבה בניגוד להוראות עמיעד ו/או שלא על-פי מסמך זה.
 7. אחת לתקופה (ע”פ הוראות יצרן) יש להחליף את מחסנית כדורי הסילגארד (סיליפוס) להפחתת אבנית וחלודה (בעת שטיפת המסנן מומלץ לבדוק את מצב הסילגארד (סיליפוס) במכלול).
 8. על מנת שהאחריות למסנן תהיה בתוקף, חובה להשתמש בכדורי הסילגארד (סיליפוס) ובמחסנית המסופקים על ידי עמיעד בלבד.
 9. יש להקפיד על הוראות ההרכבה, שטיפה וטיפול של המסנן לפי דף ההוראות.
 10. האחריות מתייחסת רק לתקלות ישירות במסנן. אין עמיעד אחראית לכל נזק ו/או הפסד כספי אחר ו/או אירועים תוצאתיים כלשהם שעלולים להיגרם כתוצאה מפעולת המסנן ו/או כתוצאה מהתקנתו.
 11. האחריות למסנן לפי מסמך זה לא תחול במקרים הבאים: (א) במידה ויש בעיה במסנן ולא פנית אל עמיעד על מנת שתעשה את התיקון הדרוש; (ב) שימוש בלתי תקין או בלתי סביר שלא לפי הוראות היצרן; (ג) נזק הנגרם בזדון; (ד) נזק שנגרם כתוצאה מכוח עליון או כתוצאה מגורם שאינו בשליטתה של עמיעד; (ה) הכנסת שינויים במסנן על ידי אדם שלא הוסמך לכך; וכן – (ו) ניצול לרעה של תעודת האחריות.
 12. האחריות תחול על המסנן שנרכש, לאחר רישום מקוון לתעודת האחריות באתר עמיעד הנמצא בכתובת לחץ כאן או באמצעות שרות הלקוחות בטלפון: 04-6655100

בנוסף, בכל מקרה בו ההתקנה סופקה על ידי עמיעד, תינתן אחריות עבור התקנה כדלקמן:

 1. אחריות בגין עבודות התקנת המסנן שפרטיו רשומים בתעודה זו מתוצרת עמיעד לתקופה של 12 חודשים מיום ההתקנה, בכפוף לכך שהלקוח יבצע רישום מקוון או טלפוני של האחריות בתוך 5 ימים ממועד ההתקנה.
 2. הספק מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול ו/או פגם שהתגלה במסנן במהלך תקופת האחריות שהינו אחראי על-פי תעודת אחריות זו, ולהחזיר את המסנן המקולקל ו/או הפגום למצב בו היה טרם הקלקול או הפגם כאמור.
 3. הספק מתחייב לתקן את המסנן בתוך 7 ימים מיום הקריאה.
 4. הוכיח הספק טרם התיקון, כי הקלקול או הפגם במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון: (א) כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המסנן ללקוח; (ב) זדון או רשלנות של הלקוח; (ג) תיקון שנעשה במסנן על-ידי מי שלא הוסמך לכך על-ידי עמיעד.