הוראות התקנה ואחזקה – עמיעד אלפא

מסנן מים מדגם עמיעד אלפא Amiad Alpha

תודה לך על שבחרת מוצר מתוצרת עמיעד מערכות מים בע”מ. מוצר זה תוכנן במטרה להעניק לך ולביתך מים מסוננים מופחתי אבנית, ולשרת אותך שנים רבות.

כדי להבטיח פעולה אמינה ובטוחה של המוצר אנא קרא בעיון ופעל בהתאם להוראות הבטיחות ולהוראות ההתקנה המופיעות בעמוד הרלוונטי למוצר שרכשת.

חשוב לדעת כי על מנת ליהנות משירות ומאחריות מבית עמיעד יש להירשם בעמוד “הרשמה לאחריות” שבאתר

או בשרות הלקוחות בטלפון: 04-6655100.

מסנן מים מדגם עמיעד אלפא Amiad Alpha
נתונים כלליים
 • דגם המסנן – עמיעד אלפא מתוצרת עמיעד מערכות מים בע”מ, קיבוץ עמיעד ד.נ. גליל עליון 1 מיקוד 1233500. ארץ ייצור ישראל.
 • המסנן מיועד להפחתת שיקוע אבנית ממי שתיה.
 • המסנן מיועד להתקנה ברשת אספקת המים על קו המים הקרים בלבד, לחץ עבודה מינימלי: 1.5 בר, לחץ עבודה מקסימלי: 6 בר, טמפרטורה שאינה עולה על 40⁰C.
 • החלפת מחסנית הסיליפוס במסנן נדרשת אחת ל-6 חודשים או לאחר 125,000 ליטרים.
 • חיבור צנרת “¾.
מוצר ישראלי אייקון

מוצר ישראלי

הוראות התקנה

התקנה
 • רשימת מתקינים מוסמכים ניתן למצוא באתר עמיעד בעמוד צור קשר
 • ההתקנה תתבצע על קו המים הקרים בלבד.
 • מומלץ ‬להרכיב ‬ברזים ‬לפני ‬ואחרי ‬המסנן ‬כדי ‬לאפשר ‬סגירת ‬המים ‬לצורך ‬ניקוי המסנן. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • מומלץ ‬להתקין ‬את ‬המסנן ‬כך ‬שגוף ‬המסנן ‬פונה ‬כלפי ‬מטה. המסנן ‬חייב ‬להיות ‬מורכב ‬לפי ‬החץ ‬המורה על ‬כיוון זרימת ‬המים.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • בכל מקום בו לחץ המים גבוה מ-4 בר – יש להתקין מקטין לחץ.
 • מומלץ להתקין את המסנן כך שגוף המסנן פונה כלפי מטה.
 • מסנן עמיעד אלפא מסופק עם גליל סינון רשת. שים לב לחץ המורה על כיוון זרימת המים, והתקן את המסנן בהתאם. יש לוודא שכיוון זרימת המים בגליל הרשת הוא מבפנים החוצה. התקנה בכיוון זרימה שאינו נכון או שטיפה הפוכה עלולים לגרום נזק לגליל הסינון.
 • מומלץ להשתמש במחברי פלסטיק בין הצינור המחבר את קו המים למסנן.
שרטוט התקנה
התקנה מומלצת מסנן דגם עמיעד אלפא
# תיאור
A צינור ראשי - כניסה
B מד מים דירתי
C מקטין לחץ
D ברק הכניסה למסנן
E מסנן דגם "עמיעד אלפא"
F ברז ניתוק אחרי המסנן
G צינור הכניסה לבית
H ברז שטיפה וניקוז המסנן

אחזקה והחלפת מחסנית

ניקוי גליל הסינון
 • ניקוי גליל הסינון במסנן עמיעד אלפא ייעשה כאשר לחץ המים בבית יורד ויתכן כי יש חשש לסתימה במסנן.
 • בנוסף, במועד החלפת מחסנית הסיליפוס (אחת ל-6 חודשים), מומלץ לנקות את רשת הסינון.
 • את הרשת יש לנקות בעזרת מברשת עדינה ובהתזת מים על גליל הסינון מבחוץ פנימה.
החלפת מחסנית סיליפוס
 • קרא תחילה “אזהרות והוראות בטיחות”
 • הוראות מפורטות בעמוד “החלפת מחסנית
 • מחסנית הסיליפוס ממוקמת בתוך גוף המסנן מעל גליל הסינון.
 • פתח את המסנן, הוצא את מחסנית הסיליפוס הישנה (3), הפרד את גליל הסינון (5) מהמחסנית והתקן מחסנית חדשה.
אחזקה - פרוק והרכבה
 • אזהרה: אין לפתוח את המסנן לפני שחרור הלחץ הכלוא בו!
 • סגור את אספקת המים למסנן. פתח את ברז הניקוז לשחרור לחץ המים הכלוא במסנן.
 • פתח את מכסה המסנן (6).
 • הוצא את גליל הסינון (5).
 • שטוף את גליל הסינון תחת זרם מים.
 • החזר את גליל הסינון למקומו. וודא שאטם גוף המסנן ואטמי גליל הסינון נמצאים במקומם המיועד.
 • הדק את המכסה בסיבוב בעזרת מפתח העזר שברשותך (8).
 • פתח את ברז כניסת המים, וודא שאין נזילה.
 • במידה וזרימת המים מופסקת למשך יומיים ומעלה יש לנקז את המים מהמסנן ע”י סגירת ברז הכניסה למסנן (D) ופתיחת ברז הניקוז (H).
 • בסיום הפעולה יש לסגור את ברז הניקוז ולפתוח את ברז הכניסה למסנן.

מפרט חלקים עמיעד אלפא
מפרט חלקים למסנן עמיעד אלפא
# תיאור מק"ט
1 בית מסנן T "¾ 710101-001588
2 אטם אורינג לבית מסנן T "¾ 770102-000455
3 מחסנית סיליפוס 700190-006303
4 אטם לגליל סינון 770102-000117
5 גליל סינון אלחלד 50 מקרון 700101-000335
6 מכסה "½1 אלפא 710101-000539
7 ברז שטיפה (ידית הפוכה) 300005-000006
8 מפתח עזר 710101-000853

אזהרות והוראות בטיחות

אזהרות והוראות בטיחות
 • מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתיה המסופקים רק מרשת אספקת מים.
 • כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל תברואתי, יש להרתיח את מי השתיה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.
 • המערכת משחררת פוליפוספאטים למים. מומלץ לאנשים בעלי בעיות בריאות להתייעץ עם רופא לפני השימוש במערכת.
 • למניעת התרבות מיקרואורגניזמים יש להקפיד ולפעול בהתאם להוראות היצרן לטיפול במערכת ולתחזוקתה (ראו אחזקה – פירוק והרכבה לעיל).
 • ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מבוקרים. בתנאי שימוש רגילים קיימת אפשרות לשינויים בביצועי המערכת בהתאם לתנאי הסביבה.

מטעמי נוחות ההתייחסות היא בלשון זכר, אולם הכתוב מתייחס גם ללשון נקבה.