הוראות התקנה ואחזקה

מסנן מים מדגם עמיעד סופר Amiad Super

תודה לך על שבחרת מסנן מתוצרת עמיעד מערכות מים בע”מ. מוצר זה תוכנן במטרה להעניק לך ולביתך מים מסוננים מופחתי אבנית, ולשרת אותך שנים רבות.

אנא קרא בעיון ופעל בהתאם להוראות הבטיחות וההתקנה המופיעות במסמך זה על מנת להבטיח פעולה אמינה ובטוחה של המוצר.

חשוב לדעת כי על מנת ליהנות משירות ומאחריות מבית עמיעד יש להירשם בעמוד “הרשמה לאחריות” שבאתר

או בשרות הלקוחות בטלפון: 04-6655100.

נתונים כלליים
 • דגם המסנן – עמיעד סופר מתוצרת עמיעד מערכות מים בע”מ, קיבוץ עמיעד ד.נ. גליל עליון 1 מיקוד 1233500 .ארץ ייצור ישראל.
 • המסנן מיועד להפחתת שיקוע אבנית ממי שתיה.
 • המסנן מיועד להתקנה ברשת אספקת המים על קו המים הקרים בלבד, לחץ עבודה מינימלי: 1.5 בר, לחץ עבודה מקסימלי: 6 בר, טמפרטורה שאינה עולה על 40⁰C.
 • החלפת מחסנית הסילגארד (סיליפוס) במסנן נדרשת אחת ל-6 חודשים או לאחר 125,000 ליטרים.
 • חיבור צנרת “¾.
מוצר ישראלי אייקון

מוצר ישראלי

הוראות התקנה

התקנה
 • רשימת מתקינים מוסמכים ניתן למצוא באתר עמיעד בעמוד צור קשר
 • ההתקנה תתבצע על קו המים הקרים בלבד, תבריג BSP או BSPT תקני, כמקובל בישראל.
 • לצורך התקנת המסנן בקו המים, נדרשים 10 סיבובי סרט אטימה מסוג טפלון.
 • אזהרה: אין להשתמש בפשתן כחומר אטימה.
 • מומלץ להרכיב ברזים לפני ואחרי המסנן כדי לאפשר סגירת המים לצורך ניקוי המסנן.
 • בכל מקום בו לחץ המים גבוה מ-4 בר – יש להתקין מקטין לחץ.
 • מומלץ להתקין את המסנן כך שגוף המסנן פונה כלפי מטה.
 • מסנן עמיעד סופר מסופק עם גליל סינון רשת. שים לב לחץ המורה על כיוון זרימת המים, והתקן את המסנן בהתאם. יש לוודא שכיוון זרימת המים בגליל הרשת הוא מבפנים החוצה. התקנה בכיוון זרימה שאינו נכון או שטיפה הפוכה עלולים לגרום נזק לגליל הסינון.
 • מומלץ להשתמש במחברי פלסטיק בין הצינור המחבר את קו המים למסנן.
שרטוט התקנה
התקנה מומלצת מסנן דגם עמיעד סופר
# תיאור
A צינור ראשי - כניסה
B מד מים דירתי
C מקטין לחץ
D ברז הכניסה למסנן
E מורה סתימה - להתרעת סתימה במסנן
F מסנן דגם "עמיעד סופר"
G ברז ניתוק אחרי המסנן
H צינור הכניסה לבית
I ברז שטיפה וניקוז המסנן

אחזקה והחלפת מחסנית

ניקוי גליל הסינון
 • ניקוי גליל הסינון במסנן עמיעד סופר ייעשה כאשר הסמן האדום בראש מורה הסתימה בולט החוצה ומסמן כי רשת המסנן סתומה ו/או כאשר לחץ המים בבית יורד ויתכן כי יש חשש לסתימה במסנן.
 • אחרי ניקוי גליל הסינון והרכבתו מחדש יש להחזיר בלחיצה את הסמן האדום של מורה הסתימה למקומו.
 • בנוסף, במועד החלפת מחסנית הסילגארד (סיליפוס) (אחת ל-6 חודשים), מומלץ לנקות את רשת הסינון.
 • את הרשת יש לנקות בעזרת מברשת עדינה ובהתזת מים על גליל הסינון מבחוץ פנימה.
החלפת מחסנית סילגארד (סיליפוס)
 • קרא תחילה “אזהרות והוראות בטיחות”
 • הוראות מפורטות בעמוד “החלפת מחסנית
 • מחסנית הסילגארד (סיליפוס) ממוקמת בתוך גוף המסנן מעל גליל הסינון.
 • פתח את המסנן, הוצא את מחסנית הסילגארד (סיליפוס) הישנה (4) ,הפרד את גליל הסינון (5) מהמחסנית
  והתקן מחסנית חדשה.
אחזקה - פרוק והרכבה
 • אזהרה: אין לפתוח את המסנן לפני שחרור הלחץ הכלוא בו!
 • סגור את אספקת המים למסנן. פתח את ברז הניקוז לשחרור לחץ המים הכלוא במסנן.
 • פתח את מכסה המסנן (7).
 • הוצא את גליל הסינון (6).
 • שטוף את גליל הסינון תחת זרם מים.
 • החזר את גליל הסינון למקומו. וודא שאטם גוף המסנן ואטמי גליל הסינון נמצאים במקומם המיועד.
 • הדק את המכסה בסיבוב בעזרת מפתח העזר שברשותך (9).
 • פתח את ברז כניסת המים, וודא שאין נזילה.
 • לחץ חזרה פנימה את הסמן האדום לתוך מורה הסתימה.
 • במידה וזרימת המים מופסקת למשך יומיים ומעלה יש לנקז את המים מהמסנן ע”י סגירת ברז הכניסה למסנן (D) ופתיחת ברז הניקוז (I).
 • בסיום הפעולה יש לסגור את ברז הניקוז ולפתוח את ברז הכניסה למסנן.
מפרט חלקים עמיעד סופר
מפרט חלקים למסנן עמיעד סופר
# תיאור מק"ט
1 מכלול מורה סתימה 700190-006306
2 בית מסנן T "¾ עם קדח "1 710101-001587
3 אטם אורינג לבית מסנן T "¾ 770102-000455
4 מחסנית סילגארד (סיליפוס) 700190-006303
5 אטם לגליל סינון 770102-000117
6 גליל סינון אלחלד 50 מקרון 700101-000335
7 מכסה "½1 T סופר 710101-000539
8 ברז שטיפה (ידית הפוכה) 300005-000006
9 מפתח עזר 710101-000853

אזהרות והוראות בטיחות

אזהרות והוראות בטיחות
 • מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתיה המסופקים רק מרשת אספקת מים.
 • כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל תברואתי, יש להרתיח את מי השתיה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.
 • המערכת משחררת פוליפוספאטים למים. מומלץ לאנשים בעלי בעיות בריאות להתייעץ עם רופא לפני השימוש במערכת.
 • למניעת התרבות מיקרואורגניזמים יש להקפיד ולפעול בהתאם להוראות היצרן לטיפול במערכת ולתחזוקתה (ראו אחזקה – פירוק והרכבה לעיל).
 • ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מבוקרים. בתנאי שימוש רגילים קיימת אפשרות לשינויים בביצועי המערכת בהתאם לתנאי הסביבה.

מטעמי נוחות ההתייחסות היא בלשון זכר, אולם הכתוב מתייחס גם ללשון נקבה.